Page 4 - เธจเธดเธฅเธ›เธดเธ™เนเธซเนˆเธ‡เธŠเธฒเธ•เธด 2559
P. 4

เธŠเนˆเธญเธท เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญ 	 เธจเธฅเธด เธ›เธ™เธด เนเธซเธ‡เนˆ เธŠเธฒเธ•เธด เธžเธ—เธธ เธ˜เธจเธเธฑ เธฃเธฒเธŠ เน’เน•เน•เน™
เธฅเธดเธ‚เธชเธ—เธด เธ˜เธดเนŒ 	 เธเธฃเธกเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธกเธด เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก เธเธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ‡เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ—เธฒเธ‡เธšเธฃเธฃเธ“เธฒเธ™เธเธธ เธฃเธก
เน™เน’เน—.เน•เน™เน“	 เธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธงเธ’เธฑ เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก, เธเธฃเธก
เธ„ เน‘เน’เน“ เธจ	 เธจเธดเธฅเธ›เธ™เธด เนเธซเธ‡เนˆ เธŠเธฒเธ•เธด เธžเธธเธ—เธ˜เธจเธเธฑ เธฃเธฒเธŠ เน’เน•เน•เน™/เธเธฃเธกเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
		 เธเธฃเธธเธ‡เน€เธ—เธžเธกเธซเธฒเธ™เธ„เธฃ : เน‚เธฃเธ‡เธžเธกเธด เธžเนŒเธญเธ‡เธ„เธเนŒ เธฒเธฃเธชเธ‡เน€เธ„เธฃเธฒเธฐเธซเธ—เนŒ เธซเธฒเธฃเธœเธฒเนˆ เธ™เธจเธเธถ ,
		 เน’เน•เน–เน. เน“เน’เน˜ เธซเธ™เธฒเน‰
	 เน€เธญเธเธชเธฒเธฃเธงเธŠเธด เธฒเธเธฒเธฃ เธซเธญเธญเธฑเธ„เธฃเธจเธดเธฅเธ›เธ™เธด
	 เธเธฃเธกเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธงเธ’เธฑ เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก เธฅเธณ๏ฟฝเธ”เธšเธฑ เธ—เนˆเธต เน‘/เน’เน•เน–เน
	 ISBN 978-616-543-431-7
	 เน‘. เธจเธฅเธด เธ›เธดเธ™เนเธซเธ‡เนˆ เธŠเธฒเธ•เธด เธžเธ—เธธ เธ˜เธจเธเธฑ เธฃเธฒเธŠ เน’เน•เน•เน™. เน’. เธŠเนˆเธญเธท เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡
   1   2   3   4   5   6   7   8   9