Page 3 - เธจเธดเธฅเธ›เธดเธ™เนเธซเนˆเธ‡เธŠเธฒเธ•เธด 2556
P. 3

เธŠเธญเธทเนˆ เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญ เธจเธดเธฅเธ›เธ™เธด เนเธซเนˆเธ‡เธŠเธฒเธ•เธด เธžเธ—เธธ เธ˜เธจเธฑเธเธฃเธฒเธŠ เน’เน•เน•เน–
เธฅเธดเธ‚เธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒ เธเธฃเธกเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธกเธด เธงเธ’เธฑ เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก เธเธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ‡เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
เธ‚เธญเน‰ เธกเธฅเธน เธ—เธฒเธ‡เธšเธฃเธฃเธ“เธฒเธ™เธเธธ เธฃเธก
เน™เน’เน—.เน•เน™เน“ เธชเธ‡เนˆ เน€เธชเธฃเธกเธด เธงเธ’เธฑ เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก, เธเธฃเธก
เธ„ เน‘เน’เน“ เธจ เธจเธดเธฅเธ›เธดเธ™เนเธซเนˆเธ‡เธŠเธฒเธ•เธด เธžเธ—เธธ เธ˜เธจเธเธฑ เธฃเธฒเธŠ เน’เน•เน•เน–/เธเธฃเธกเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก

       เธเธฃเธธเธ‡เน€เธ—เธžเธกเธซเธฒเธ™เธ„เธฃ : เธšเธฃเธฉเธด เธ—เธฑ เธญเธกเธฃเธ™เธด เธ—เธฃเธžเนŒ เธฃเธดเน‰เธ™เธ•เน‰เธดเธ‡เนเธญเธ™เธ”เนŒเนเธญเธ™เธ”เธžเนŒ เธšเธฑ เธฅเธดเธŠเธŠเนˆเธ‡เธด เธˆเธฒเธณ เธเธ”เธฑ (เธกเธซเธฒเธŠเธ™),
       เน’เน•เน•เน–. เน’เน˜เน˜ เธซเธ™เธฒเน‰
      เน€เธญเธเธชเธฒเธฃเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ เธซเธญเธญเธฑเธ„เธฃเธจเธดเธฅเธ›เธดเธ™
      เธเธฃเธกเธชเธ‡เนˆ เน€เธชเธฃเธดเธกเธงเธ’เธฑ เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
      ISBN 978-616-543-248-1
      เน‘. เธจเธฅเธด เธ›เธ™เธด เนเธซเนˆเธ‡เธŠเธฒเธ•เธด เธžเธธเธ—เธ˜เธจเธฑเธเธฃเธฒเธŠ เน’เน•เน•เน–. เน’. เธŠเธญเนˆเธท เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡
   1   2   3   4   5   6   7   8