Page 2 - เธจเธดเธฅเธ›เธดเธ™เนเธซเนˆเธ‡เธŠเธฒเธ•เธด 2555
P. 2

เธจเธฅเธด เธ›เธ™เธด เนเธซเนˆเธ‡เธŠเธฒเธ•เธด
  เธžเธธเธ—เธ˜เธจเธเธฑ เธฃเธฒเธŠ เน’เน•เน•เน•
     เธเธฃเธกเธชเธ‡เนˆ เน€เธชเธฃเธกเธด เธงเธ’เธฑ เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
      เธเธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ‡เธงเธ’เธฑ เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
   1   2   3   4   5   6   7