Page 4 - เธจเธดเธฅเธ›เธดเธ™เนเธซเนˆเธ‡เธŠเธฒเธ•เธด 2554
P. 4

เธจเธฅเธด เธ›เธ™เธด เนเธซเธ‡เนˆ เธŠ๏ฟฝเธ•เธด
    เธžเธ—เธธ เธ˜เธจเธเธฑ เธฃ๏ฟฝเธŠ
     เน’เน•เน•เน”
    เธเธฃเธกเธชเธ‡เนˆ เน€เธชเธฃเธกเธด เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
     เธเธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ‡เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
   1   2   3   4   5   6   7   8   9